ประกาศราชชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้ารายงานตัวได้ตามลิงค์ นี้

https://rmutp.ac.th/1tambon/#!/reportto