บุคลากรกองคลัง อบต.บางตะบูนนางสาวพัชชวีร์  ทองคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวสุรีย์  เขียวขำ
นักวิชาการคลัง


นางสาวนภัสนันท์  ตั้งถาวร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวนพวรรณ  เจิมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
อบต.บางตะบูน
 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3270-6033