บุคลากรกองคลัง อบต.บางตะบูนนางสาวพัชชวีร์  ทองคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวธนาภรณ์  ขันบุตร
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


นางสาวนภัสนันท์  ตั้งถาวร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวกิตติยา  เทียมทัด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.บางตะบูน
 


นายขจิตต์  ทองเงิน
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.บางตะบูน
โทร. 061-1351700

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3270-6033