บุคลากรสำนักปลัด อบต.บางตะบูน- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.


นางปิ่นปินัทธ์  กสิณาพิธุกานต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวพรสินี  มามาก
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวกมลทิพย์  เทพทิพย์อัมกรณ์
นักทรัพยากรบุคคล


น.ส.วราภรณ์  จันทวงค์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสุนิสา  วิเชียรฉาย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวนพวรรณ  เจิมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


นายหนึ่ง  เจิมจันทร์
พนักงานขับรถยนต์


 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.บางตะบูน
 


นายขจิตต์  ทองเงิน
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.บางตะบูน
โทร. 061-1351700

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3270-6033