บุคลากรสำนักปลัด อบต.บางตะบูนนางยุวดี  กลั่นยิ่ง
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.


นางปิ่นปินัทธ์  กสิณาพิธุกานต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวพรสินี  มามาก
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวกมลทิพย์  เทพทิพย์อัมกรณ์
นักทรัพยากรบุคคล


น.ส.วราภรณ์  จันทวงค์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสุนิสา  วิเชียรฉาย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวนพวรรณ  เจิมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


นายหนึ่ง  เจิมจันทร์
พนักงานขับรถยนต์


 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.บางตะบูน
 


โทร. 063-5377999

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก

Scan QR Code หรือ คลิ๊ก


 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3270-6033