บุคลากรสำนักปลัด อบต.บางตะบูนพ.อ.อ.กมล  โชคอำนวยลาภ
หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.


นางปิ่นปินัทธ์  กสิณาพิธุกานต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางมุจรินทร์  ระหว่างบ้าน
นักพัฒนาชุมชน


นางศศิวิมล  คำเทศ
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวกมลทิพย์  เทพทิพย์อัมกรณ์
นักทรัพยากรบุคคล


นายพรเวช  ธรรมาภิชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


น.ส.วราภรณ์  จันทวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายคำรณ  จ่ายพงษ์
นักการภารโรง


นายหนึ่ง  เจิมจันทร์
พนักงานขับรถยนต์


 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
อบต.บางตะบูน
 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3270-6033