สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.บางตะบูน

อาชีพ
     ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เย็บจาก เผาถ่านและบางส่วนประกอบอาชีพประมงเลี้ยงสัตว์น้ำ
เช่น เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา และเลี้ยงปูทะเล เป็นต้น
 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
       ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 2 แห่ง
       บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.บางตะบูน
 


โทร. 063-5377999

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก

Scan QR Code หรือ คลิ๊ก


 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3270-6033