สภาพทั่วไป อบต.บางตะบูน

ความเป็นมาและที่ตั้ง
     ตำบลบางตะบูน เป็นตำบลหนึ่งในสิบของอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านแหลมทางเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ คือ

       ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางครก อำเเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
       ทิศตะวันตก
 
ติดต่อกับ
 
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
และตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

เนื้อที่
     จำนวนเนื้อที่ทั้งหมด 13,380 ไร่ (21.40 ตารางกิโลเมตร)
 

ภูมิประเทศ
     ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล มีน้ำท่วมถึงดินเป็นดินเลน ชายทะเลด้านทิศตะวันออก ของตำบลมีสภาพเป็นป่าชายเลน มีแม่น้ำและลำคลองไหลผ่าน เช่น แม่น้ำบางตะบูนซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำเพชรบุรี และลำคลองสาขาต่าง ๆ เช่น คลองไหหลำ คลองลัด คลองบางกะบัว เป็นต้น
 

จำนวนหมู่บ้านและประชากร
     จำนวนหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน มี 4 หมู่บ้าน ได้แก่
       หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตำหนัก ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางตะบูนออก ประชากร 269 คน 91 ครัวเรือน
       หมู่ที่ 6 บ้านคลองไหหลำ(บางส่วน) ตำบลบางตะบูน ประชากรประมาณ 211 คน 52 ครัวเรือน
       หมู่ที่ 7 บ้านบางก้าง ตำบลบางตะบูน ประชากรประมาณ 249 คน 90 ครัวเรือน
       หมู่ที่ 8 บ้านบางสามแพรก ตำบลบางตะบูน ประชากรประมาณ 690 คน 212 ครัวเรือน
     รวม 4 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 1,419 คน แยกเป็นชาย 713 คน หญิง 706 คน จำนวนครัวเรือน  ทั้งสิ้น 445 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากร 66 คน / ตารางกิโลเมตร


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.บางตะบูน
  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
 
+34
°
C
+34°
+26°
เพชรบุรี
, 24
พยากรณ์ใน 7 วัน
 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก

Scan QR Code หรือ คลิ๊ก


 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3270-6033